פעילות איל"ר בפוליןPoland

 

ציר זמן: השבת נכסים פרטיים בפולין / קיום עקרונות הצהרת טרזין / פרופילי השבת רכוש פולניים / הטבות לניצולי שואה ממוצא פולני מטעם ממשלת פולין

פולין היא המדינה הגדולה היחידה בגוש הסובייטי לשעבר אשר לא נקטה פעולה כלשהי להשבת נכסים פרטיים אשר הוחרמו על ידי הנאצים או הולאמו על ידי המשטר הקומוניסטי. בפולין התגוררו טרם המלחמה כ-3,500,000 יהודים; כיום נותרו בה כ-10,000 בלבד.

נושאים קשורים – נכסים פרטיים

Letter from U.S. Special Envoy for Holocaust Issues to Nowy Dziennik-Polish Daily News / מכתב לראש ממשלת, פולין אווה קופאץ" מן המבקרים של מדינת ניו יורק והגזבר של מדינת קליפורניהמכתב למזכיר המדינה, ג'ון פ' קרי, מ-46 חברי קונגרס אמריקנים / מכתב לראש הממשלה, דונלד טוסק' מ-50 חברי פרלמנט בריטים

נושאים קשורים – וורשה

מכתב לנשיא פולין, אנדז'יי דודה' מאיל"ר / מכתב לנשיא פולין, ברוניסלב קומרובסקי, מאיל"ר השבת רכוש בוורשה

נכסים פרטיים

בפולין לא קיים כל חוק להשבתם של נכסים פרטיים מוחרמים הנמצאים בתחומיה.

בית הכנסת הישן בקרקוב

בית הכנסת הישן בקרקוב

מאז הפיכתה לדמוקרטיה ב-1989, הועלו בפולין כמה הצעות חוק אשר נועדו לטפל בסוגיית השבתם של נכסים פרטיים אשר נגזלו על ידי הנאצים ו/או הולאמו מאוחר יותר על ידי המשטר הקומוניסטי, או מתן פיצוי בגינם – אשר אף לא אחת מהן הפכה לחוק. פולין ניצבת לבדה כמדינה הגדולה היחידה בגוש הסובייטי לשעבר, ובקרב חברות האיחוד האירופי, אשר לא קיים בה חוק מסוג זה.

זאת ועוד, לאחר התחייבויות חוזרות ונשנות במשך השנים לחקיקת חוק בדבר השבת נכסים, אשר לא קוימו, טענה ממשלת פולין באביב 2012 כי חוק כזה אינו נחוץ. תחת זאת, טוענים פקידי ממשלה כי על מגישי התביעות להשבת רכוש לפנות למערכת המשפט הפולנית בבקשה לצדק, חרף העובדה כי דרך פעולה מסובכת, יקרה ומעיקה כזו, הגוזלת זמן רב, תשמש – ושימשה במשך שנים – מכשול דה פקטו בפני ניצולים קשישים ויורשיהם.

כ- 90% מבין כ-3,300,000 היהודים אשר חיו בפולין ערב מלחמת העולם השנייה הושמדו בשואה. עשרות אלפי בעלי נכסים חוקיים של נכסי דלא ניידי בפולין – יהודים ושאינם יהודים, ויורשיהם – לא קיבלו עדיין את המגיע להם על פי חוק, וגם לא נעשה כל מאמץ רציני מצידה של הממשלה להעניק אפילו מראית עין של צדק.

נכסים קהילתיים

השבת הנכסים הקהילתיים היהודיים מתנהלת על פי החוק בדבר היחסים בין המדינה לקהילות היהודיות (1997) ("חוק הקהילות היהודיות"). הנכסים הנכללים

בית הכנסת בקרקוב

בית הכנסת בקרקוב

במסגרת החוק – לרבות בתי עלמין, בתי כנסת ומבנים המשמשים למטרות דתיות, חינוכיות, תרבותיות וחברתיות – נמצאו בבעלותן של קבוצות דתיות יהודיות, ונגזלו מהן החל מ-1 בספטמבר, 1939, בידי כוחות הכיבוש הגרמניים.

פולין חוקקה גם חוקים להקמתן של חמש ועדות רגולטוריות, לצורך טיפול בתביעות השבת רכוש אשר הוגשו על ידי קהילות דתיות שונות. "הוועדה הממשלתית הפולנית לעניין השבתם של נכסים יהודיים" מורכבת ממספר שווה של חברים ממשרד האוצר הפולני ומאיגוד הקהילות היהודיות, ואחראית לטיפול בתביעות להשבת נכסים קהילתיים עבור הקהילות היהודיות.

בשנת 2000 הקימו הקהילות היהודיות בפולין (אשר יוצגו על ידי איגוד הקהילות הדתיות היהודיות – "JRCP"), בשיתוף עם איל"ר, את הקרן לשימור המורשת היהודית. על פי ההסכם, חולקה פולין לכמה אזורים שבהם הוחרמו נכסים קהילתיים אשר נמצאו בעבר בבעלות יהודית. בכל אחד מן האזורים הוטלה האחריות להליך השבת הנכסים ולשימור המורשת היהודית על הקרן או על אחת מתשע הקהילות היהודיות המגודרות. בשנים 2000-1997 הגישו ה-JRCP ותשע הקהילות היהודיות תביעות בגין נכסים קהילתיים מוחרמים אשר נמצאו בעבר בבעלות יהודית, הנמצאים בתחומי האזור שלהן.

חמש עשרה שנים לאחר המועד האחרון להגשת התביעות, נותרו עדיין מרבית התביעות בלתי פתורות, ואילו מרבית התביעות אשר באו על פתרונן לא הובילו להשבתם של נכסים או לתשלום פיצויים כלשהם. הקרן אחראית לטיפול ב-3,500 תביעות לערך (לרבות 600 המתייחסות לבתי עלמין), אשר הוגשו עד למועד האחרון להגשת התביעות, ואילו הקהילות היהודיות האחרות הגישו 2,000 תביעות נוספות (לרבות כמה מאות בתי עלמין). נכון ל-31 בדצמבר 2015, פסקה הוועדה הרגולטורית (באופן מלא או חלקי) ב-2,645 תביעות בלבד, מתוך סך הכול 5,504 התביעות שהוגשו. יתרה מזאת, מתוך כלל התביעות שבהן התקבלה פסיקה (מלאה או חלקית), פחות ממחצית ההחלטות היו חיוביות או הוסדרו באמצעות הסכם, אשר הביא להשבתם של הנכסים שלגביהם הוגשה תביעה או לתשלום פיצוי בגינם.

לאחר השבת הנכסים, מציב החוק הפולני מכשולים משמעותיים בפני הקהילות היהודיות. חלק מהותי מהחלטותיה החיוביות של הוועדה הרגולטורית, אשר הביאו להשבת הנכסים בפועל, התייחסו לבתי עלמין או לבתי כנסת. באופן כללי ניתן לומר כי נכסים אלה הם הנכסים פחותי הערך שלגביהם הוגשו תביעות, והם נמצאים כמעט תמיד במצב של הזנחה חמורה בעת העברתם. יתרה מזאת, החלטות המתייחסות להשבתם של נכסים אלה הציבו בפני הקהילות היהודיות דילמות בסגנון "מלכוד 22". החוק הפולני דורש מבעל הנכס לתחזק ולשמר אותו – תוך איום בפעולות ענישה. בתי העלמין ובתי הכנסת אשר הושבו לידי הקהילות היהודיות דורשים כמעט תמיד עבודה יקרה ומקיפה, שכן הם לא תוחזקו במשך שנים, הוזנחו וחוללו לעתים קרובות, כאשר היו בבעלות הממשלה או גופים אחרים. אף על פי כן, דורשת הממשלה מן הקרן או הקהילות לתקן מיד את הנכס ולשאת בעלויות השיפוץ והתחזוקה הכבדות, לאחר השבתם של נכסים מוזנחים ועזובים אלה.

נכסים ללא יורשים

בפולין לא קיים כל חוק להשבתם של נכסים מוחרמים אשר אין להם יורשים.

בהצהרת טרזין מצוין כי "נכסים ללא יורשים עשויים לשמש כבסיס למתן מענה לצרכיהם החומריים של ניצולי שואה נזקקים." כתוצאה מהשמדתה של הקהילה היהודית בפולין במהלך מלחמת העולם השנייה, נכחדו לחלוטין משפחות שלמות, אשר לא הותירו אחריהן יורשים. על הנכסים אשר נמצאו בעבר בידי משפחות יהודיות אלה לשמש, בחלקם, לצורך מתן מענה לצרכים הגדלים והדחופים של קורבנות השואה החיים.

הקרן לשימור המורשת היהודית בפולין

למידע נוסף על אודות הקרן לשימור המורשת היהודית בפולין, הקישו כאן.

הודעות לעיתונות וחדשות בנושא

70 שנים אחרי: פולין עדיין לא החזירה את רכוש הניצולים, ישראל היום, 12 באפריל, 2018

הבעיה הפולנית, ידיעות אחרונות, 4 באפריל, 2018

סנאטורים אמריקנים נגד ממשלת פולין, ישראל היום, 27 במרץ, 2018

נאומו של הנשיא ראובן ריבלין בפולין, ערוץ 7, 12 באפריל, 2018

הצעת חוק בפולין: מכה אנושה לניצולי השואה ומשפחותיהם, 23 באוקטובר, 2017

פולין יוזמת חוק שיפגע בפיצוי ניצולי שואה על רכוש שהולאם, ידיעות אחרונות, 21 באוקטובר 2017

בעקבות החוק החדש שיפצה אזרחים בגין רכושם שהולאם, קורא הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) לממשלת פולין: אל תפלו את ניצולי השואה וקרוביהם בזכאות לפיצויים, 12 באוקטובר, 2017

פיצוי ליהודים על רכוש שנגזל בשואה, ערוץ 7, 12 באוקטובר, 2017

יש לכם רכוש בוורשה- העירייה הקציבה לכם 6 חודשים לנסות ולהשיבו,22 בפברואר,2017

חוק בפולין:פעלו עכשיו או שבתוך חצי שנה תאבדו הזכות לקבל רכושם, 6 בדצמבר, 2016

איל״ר:על פולין להשיב את רכוש ההיהודי שנגזל על ידי הנאצים,22 בנובמבר,2016

 למרות הלחץ הבינלאומי: בית הדין לחוקה בפולין קבעה שהחוק המגביל את התביעות להשבת רכוש פרטי של ניצולי השואה-חוקתי,27 ביולי, 2016

 2016, הארגון היהודי להשבת רכוש מגנה את הפגיעה באנדרטת הנצחה בפולין, 30 במאי